Guestbook  
Write a comment for this guestbook entry. Back to Guestbook | Administration
Sign the Guestbook:
73) IP logged  Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/124 (KHTML 
Glenn Ocampo 
glenno(at)starhub.com
Location:
Singapore
Sunday, 9. January 2005 13:14  Write a comment Send E-mail

Saludo ako sa obrang ito Francis. Iilan na lamang ang nakakapuna sa talento ni Nora. Ngunit maraming tao, hindi lamang sa Pilipinas ang hindi makakalimot sa isang tulad niya. Mabuhay ang Superstar! Mabuhay ka Francis!

proud to be a Noranian,
Glenn
Comments:
Name:
Password:
 
Advanced Guestbook 2.4.3